Lovochemie a.s. – Výrobňa LV

Dodávka a montáž čerpadiel CN s vyhrievanou špirálou pre akciu „Výrobňa LV“
Realizácia: rok 2016