Strojno - technologické zariadenia

Návrh, výroba, dodávka a montáž:

  • technologických celkov
  • tabuľových uzáverov, haťových klapiek, hradiacich konštrukcií
  • ručne a strojne stieraných hrablíc

Rekonštrukcia čerpacích staníc a čističiek odpadových vôd.