Čerpacie agregáty a špeciálne motory

Návrh, výroba, dodávka a montáž:

  • čerpadiel
  • špeciálnych čerpacích agregátov v zmysle vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 (BT2, BT3)
  • špeciálnych elektromotorov kvalifikovaných pre jadrové elektrárne