Politika kvality

Spoločnosť Flow Pumps a.s. má zavedený a certifikovaný systém riadenia kvality a je držiteľom nasledovných oprávnení:

 • Certifikát ISO 9001:2016
 • Certifikát ISO 14001:2016
 • Certifikát ISO 45001:2019
 • Oprávnenie na opravu, údržbu,  rekonštrukciu a montáž  VTZ elektrických
 • Oprávnenie na výrobu VTZ elektrických
 • Oprávnenie na opravu, údržbu a montáž VTZ tlakových

Politikou spoločnosti Flow Pumps a.s. je poskytovať výrobky a služby s nimi spojené, ktoré budú trvalo uspokojovať požiadavky a potreby zákazníkov. Pre splnenie tohto zámeru sa zaväzujeme plniť nasledovné zásady:

 • Trvale zlepšovať všetky procesy
 • Zvyšovať kvalifikáciu a povedomie zamestnancov
 • Vytvárať vzájomné výhodné vzťahy s dodávateľmi
 • Zabezpečiť ochranu životného prostredia, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a súlad s právnymi a inými požiadavkami
 • Zdokonaľovať integrovaný manažérsky systém