PSJ Hydrotranzit a.s – Kompletná rekonštrukcia čerpacej stanice Obid

Kompletná rekonštrukcia čerpacej stanice Obid
Konečný užívateľ: VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Realizácia: rok 2016