Slovenské elektrárne a.s – Rekonštrukcia systému čistenia vtokového objektu VE Nové Mesto nad Váhom