Slovenské elektrárne a.s. – Špeciálne mobilné zariadenie pre plnenie parného generátora

Project MO34 – Job M90 – Návrh, výroba, testovanie a dodávka špeciálneho mobilného zariadenia pre plnenie parného generátora, vrátene zariadenia potrebného na jeho pripojenie k nádržiam núdzovej napájacej vody (EFW) a výtlačným potrubiam čerpadiel EFW
Realizácia: 2021