Slovenské elektrárne a.s. – Výroba a dodávka vtokových stavidlových tabúľ pre TG1 a TG2 VE Nové Mesto nad Váhom