SR – Ministerstvo obrany SR – Oprava technologického zariadenia ČOV Z. Kostoľany

Z. Kostoľny, Čistiaca stanica, areál ČOV – oprava technologického zariadenia ČOV formou výmeny s vyčistením a opravou sedimentačnej nádrže
Realizácia: r. 2022