VUJE a.s.

Dodávka zariadení pre akciu: „Ťažké havárie pre EMO“, dodávka čerpadiel RDV (BTIII; St 1a) s kvalifikovaným motorom a elektromotorov N- DOR (BTII; St 1a).
Realizácia: rok 2014