VVB š.p. – Rekonštrukcia stredovej hate – jedno haťové pole

SVD G – N, stupeň Čunovo. Rekonštrukcia stredovej hate – jedno haťové pole.
Konečný užívateľ: VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Realizácia: rok 2018